806764FX | Wiederverwendbare Ohrtrichter – Ear Speculum Reusable

für ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope
for ri-scope® L1/L2 + ri-mini® + e-scope

Artikelnummer: 806764FX Kategorie:

Beschreibung

806764FX | Wiederverwendbare Ohrtrichter – Ear Speculum Reusable